Ref A: 8ab044def5e845e48c39794739c43c9c Ref B: 240054A6A668768BFD3E1DE453507312 Ref C: Fri Feb 27 21:28:58 2015 PST