Ref A: 7807a86386fd46faac960041d3357ae7 Ref B: 970D4183DF494F090423CB8F18C65A45 Ref C: Fri Jan 30 08:50:02 2015 PST