Ref A: d86717d8f8cd47ae8e47fcd69f99821d Ref B: 378BCC3167B1EDC4D861B8ACB7334DC9 Ref C: Fri Jan 30 15:47:13 2015 PST