Ref A: 8232a757e66a4809ac13ec1aeee35108 Ref B: 44FC20FEFB1401CEF5382B97DAA1689C Ref C: Sat Nov 01 05:39:58 2014 PST