Ref A: 8d80694cb1294a5ea7ee53b1b04feb57 Ref B: 8298C27314E7F02902AB222BD3D8F932 Ref C: Fri Nov 21 08:52:51 2014 PST