Ref A: 9af0d50d6b4241ada39535b891e041d4 Ref B: 394EEDFB155EF6766308C2594715C98F Ref C: Fri Mar 06 09:15:53 2015 PST