Ref A: 1e943f77675642e08a3b41a64ceb1094 Ref B: EAF209C664205660D8B97FB2213BDF19 Ref C: Fri Jan 30 06:24:26 2015 PST