Ref A: 48572e0403ea4fec9d00b2c48165252c Ref B: 6FD7906E4BFC3D4EC07CA4B05B4BC7B8 Ref C: Fri Aug 01 00:50:03 2014 PST