Ref A: fe661bf7e69449739df238435f176b38 Ref B: 9AE56F653567BD7652C2E27AB60AA463 Ref C: Fri Jan 30 11:35:55 2015 PST