Ref A: 5a65fb649250446483640c96d0e55ff7 Ref B: 3F16C0BD1742C8D8C1999932528BE0BB Ref C: Fri Jan 30 15:57:44 2015 PST