Ref A: cd4dbceb77c140af91adabc5bda29da4 Ref B: 7D327C82122AA52D31683CB33C791764 Ref C: Fri Nov 21 19:30:29 2014 PST