Ref A: b8e4df626276486093183aa0741a7bb3 Ref B: DE8C6C26694756FEF52D96FFF1488B10 Ref C: Fri Mar 27 01:17:50 2015 PST