Ref A: 99dacd63cafb40469490026b0e0f2ecb Ref B: 413B9263C7DDFEF1C8AF658DB380B1BC Ref C: Fri Nov 28 03:44:12 2014 PST