Ref A: a9372008bc234568adade9de0f9560b1 Ref B: 92A7761EA905585E032258BB37F5CC6D Ref C: Fri Jan 30 11:13:30 2015 PST