Ref A: 4670b7ff7d1a4b0c8e09ca3840174f7f Ref B: 2D4419F24E3D345B6C90E210168CB268 Ref C: Fri Nov 28 02:21:49 2014 PST