Ref A: 58df4fdce5b5411faec5b1534a80c635 Ref B: 382602D0618074A6588649424A419D0E Ref C: Fri Jan 30 00:37:45 2015 PST