Ref A: 0fe8eca3b100441e9657d7c1ba586779 Ref B: 8F9DF38B7074E0F0F9AA29A9FDAE5DC9 Ref C: Wed Nov 26 01:29:46 2014 PST