Ref A: 73892e3ec4f74f2db50e936b42e3791c Ref B: 631C57E9248E9BFB9B065CA8BEDEB79F Ref C: Fri Nov 28 22:55:24 2014 PST