Ref A: 59898b6d84444f36a18aba5f4d83431e Ref B: 88EEEF9D102519CF04D6BC7462F25970 Ref C: Fri Nov 28 14:24:54 2014 PST