Ref A: 35488244e78d4f5bb09a2c13c3c27d81 Ref B: 9B510660CFD246F7643816746DE38C5D Ref C: Fri Nov 28 05:42:49 2014 PST