Ref A: a63980a88fb74514b0f422edc014d164 Ref B: 0ECB8C9A1421099AF5002EAA5219AFB6 Ref C: Sat Nov 22 21:05:39 2014 PST