Ref A: f00dd9735456450a832a1a36e3163d98 Ref B: 65B5037D9DF9A049BAC730D0365E9272 Ref C: Fri Jan 30 14:02:16 2015 PST