Ref A: 8f5cb7ee96b44974a661eeade7aed450 Ref B: 58551F7F6DEDC46879CB4B8C9F878BC6 Ref C: Fri Jan 30 01:57:54 2015 PST