Ref A: ab890d16fd934cdcb2dd6f1f612a0f8b Ref B: CD82C3FB7C4B22C5004720CAF2512968 Ref C: Fri Jan 30 23:42:54 2015 PST