Ref A: e28d7af333ef474ba10144de1070b590 Ref B: 1D5737109636F8D6EF5443169B72BF64 Ref C: Fri Mar 06 14:22:07 2015 PST