Ref A: f590581699a8440390122277fbc86d50 Ref B: C348A2DADCFB08A068135DDCD611227C Ref C: Fri Jan 30 12:08:01 2015 PST