Ref A: 7925a0ceab534446a583db203e8bad17 Ref B: 1B00485803A5E7084A0435C72A9149C9 Ref C: Fri Feb 27 21:26:54 2015 PST