Ref A: dc00f1801f2946fe84905187425f2d30 Ref B: 1AA21FFFB4374650F515AA6FC1752598 Ref C: Fri Mar 06 18:21:40 2015 PST