Ref A: 9b5a895067054bb99fd03dea1a9e5e62 Ref B: 231C19163CFB519F821694AC7A70D8E1 Ref C: Sat Nov 29 02:21:28 2014 PST