Ref A: 65368b736f91496f8924cb2ddd6d5862 Ref B: BA257E6753CAF6434A3BDB0B230E1002 Ref C: Fri Jan 30 23:57:09 2015 PST