Ref A: c69db918250a40edbf442417945e8ef1 Ref B: C2388685B1D2813061976C21AE178D09 Ref C: Fri Mar 27 06:36:52 2015 PST