Ref A: f65dbf75c409461e8bc9de900a217f0d Ref B: 3EADF4874BEFAEAD1475243100E76F95 Ref C: Fri Nov 28 08:27:57 2014 PST