Ref A: c0eeead273334187bd72863052d004d0 Ref B: C0DFF23A298949EA5C790DFDAA69E6CD Ref C: Fri Jan 30 00:37:50 2015 PST