Ref A: d9311380c88749f38371441be95b1955 Ref B: E0C6B5B62A38FA0B9E97F3F48FBCC1BD Ref C: Fri Jan 30 15:30:30 2015 PST