Ref A: b824882547244639ae36f015cc73844a Ref B: 306EF181DF8B7D0F7276F394357BD442 Ref C: Sun Nov 23 12:22:16 2014 PST