Ref A: d2070f146da24e1c8d46250847156967 Ref B: FA2EC35A56B0EA75D9D3AD1768E5C7B1 Ref C: Fri Jan 30 20:39:11 2015 PST