Ref A: 68f8f7c876d24b3591fe1374ccd76c07 Ref B: 7418E46474E3ECB35472AA0B04195E13 Ref C: Fri Mar 06 18:06:39 2015 PST