Ref A: 853192255f7d416f89e2ecbf856382a5 Ref B: 4ED0230FF3BC900530DC39768FF22C42 Ref C: Fri Jan 30 23:32:28 2015 PST