Ref A: 19256d03b24846de8c5edd87766aec54 Ref B: 48E15425BCE2AD267E633BB8958923F9 Ref C: Fri Mar 27 21:18:34 2015 PST