Ref A: 238dd15bce17474eab61259214793108 Ref B: B470CF1855493CA6901D84EE7DB9CC56 Ref C: Fri Mar 27 19:43:32 2015 PST