Ref A: 285ba2ae2e8e4977922db3dc1acacc6c Ref B: D0D2F0EAF05403F729C9DEDDAE71B988 Ref C: Fri Jan 30 16:20:41 2015 PST