Ref A: ed96be6ba845437e9303581f9ef78315 Ref B: 5427E71C78EA695BA322E78F8E362725 Ref C: Fri Jan 30 21:59:26 2015 PST