Ref A: c453c873c67249578101f32ca0573c26 Ref B: 6BD3CFA0AB3337324455DEAF04CC81D4 Ref C: Fri Mar 27 21:15:38 2015 PST