Ref A: 965c3f501cc94d30946d355ef1ec26d8 Ref B: E72DD01C95193E6F3CD0054379804DB5 Ref C: Fri Nov 28 08:26:29 2014 PST