Ref A: 2aea818b023e4e0682fe49ac2ea6daf4 Ref B: 842B4B58B27656D118E9016414F4E319 Ref C: Sat Nov 22 07:36:57 2014 PST