Ref A: 17d3c49e06e24810a0b627ebcc071ad7 Ref B: E298FDA8075397830A45D87121F59031 Ref C: Fri Mar 27 23:01:11 2015 PST