Ref A: 114e5e20e6fc4e89979f81c99842205a Ref B: FC89D22550430AD7FD863840286FFC9E Ref C: Fri Jan 30 21:13:00 2015 PST