Ref A: 9d01702081df415994556d37da138456 Ref B: D5171A51CA8EC1C7DBB1D6017ADE6D38 Ref C: Fri Jan 30 20:52:32 2015 PST