Ref A: d194b202a4ce4996b485e2202995400f Ref B: 46184A58387F527BE3A616C240689D58 Ref C: Tue Nov 25 22:31:47 2014 PST