Ref A: f1547c5f43d5426b8bead2bef966d261 Ref B: 1AD3AEFAD9320949437130A268E41764 Ref C: Fri Jan 30 16:21:08 2015 PST